Gezien de zeer beperkte ruimte

is de training vooralsnog uitsluitend

op uitnodiging.

 

We hopen over niet al te lange tijd te 

kunnen doorgroeien naar een "open groep" .

 

Voor meer informatie : 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.